Pattern T-shirt, Pattern T-shirt direct from Dongguan Dandan Garment Co., Ltd. in CN